Brand New: Lenovo DCG 12TB 3.5" Hard Drive - Near Line SAS [NL-SAS] [12Gb/s SAS] 4XB7A14104